Världens plaståtervinning är snart mättad – 70 miljoner ton plast kan hamna i naturen

I Paris förhandlas just nu det FN-avtal om plastföroreningar som väntas bli färdigt i slutet av året. Samtidigt kommer en rapport som visar att människans förmåga att hantera den årliga plastkonsumtionen är slut den 28 juli. Så placerar Sverige sig på globala listan när det gäller plasthanteringen.