Verksamhetsberättelse 2018 för Södermanlands Energiförening

Året inleddes med ett studiebesök hos Ulrik Lundin på Trantorp, Hållsta som engagerat berättade om styrning och matning av nyinstallerad pelletspanna i ett flerbostadshus för 15-talet deltagare.

Årsmötet 2018 inramades med studiebesök vid Energimyndigheten där Daniel Kulin visade deltagarna runt och presenterade myndighetens verksamhet. I samband med årsmötet var André Löfkvist från Högskolan inbjuden för att berätta om solbilsprojekt och solbilsrallyt i Australien 2017 där man deltog i solbilsrallyt med en egen projektbil.

Studiebesöket på Kullen i Katrineholm 27 april visade bl.a de påbörjade växthusen. Särskilt in-tresse visades för en gengasanläggning för biokol.

Föreningens Energi- och miljöpris 2018 tilldelades Johan Ehrenberg initiativtagare till Kullen i Katrineholm samt författare och föreläsare kring energi- och miljöfrågor. Presentationen gjordes vid Miljö-dagen den 5 juni vid Retuna, Eskilstuna. Pristagaren hade ej möjlighet att delta – utan priset överlämnades i samband med Kullendagarna i Katrineholm.

Studieresan till Gävle den 7-8 september samlade drygt 30 deltagare. Bl.a besöktes Elväg E16 där företrädare för Region Gävleborg berättade om laddning av tunga fordon vid en vägsträcka utanför Sandviken. Vidare besöktes Inresol som är den svenska tillverkaren av Stirlingmotorn. Bl. a presenterades en pelletsdriven (alt gasdriven) el-generator som förutom elektrisk energi också kan förse en bostad med värme. Efter övernattning vid Järnvägshotellet besöktes un-der lördagen Gävle stads första dieselkraftverk, gasklockorna, ångdriven båtslip samt en guidad visning av Järnvägsmuseet. Hemfärden gick över Gysinge och café Udden 

Under året har ett samarbete inletts med Västmanland-Upplands Energiförening där i första hand ett utbyte av studiebesök och arrangemang ska utvecklas 

En framtidsgrupp har presenterat några punkter – bl. a ska synligheten via vår egen nya hemsida och Facebook förbättras 

Under året har Styrelsen och Sörmlands Energiförening mist sin ordförande och vän. Roland Gustavsson avled under året och lämnade ett stort tomrum efter sig i styrelsen. Vice ordförande Rasmus Javalds trädde in och tog över klubban med den äran. 

Eskilstuna 27 mars 2019 

Se även länk till PDF-fil: http://media1.sero-sef.se/2019/03/Kallelse-2019-ny.pdf