Vidde bygger framtidens hållbara elsnöskoter

Vidde Snow Mobility är ett svenskt entreprenörsföretag med visionen att accelerera övergången till hållbar mobilitet i vinter och fjällterräng. Tanken är att bygga en helt ny typ av framtidsadaptiv snöskoter som drivs av el och som har en lång livslängd. Sedan 2022 är Vidde en del av Omställningslyftet.

https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet/inspirerande-exempel/vidde-bygger-framtidens-hallbara-elsnoskoter