Vindkraftens segertåg fortsätter – nytt rekordår

Under 2020 slog vindkraften i Sverige rekord. Elproduktionen från vindkraft blev 27,6 TWh under året, jämfört med 19,9 TWh år 2019. Det är en ökning med nästan 40 procent.