Ny tjänst hjälper stadsbor att undvika farliga luftutsläpp

En vuxen person tar ungefär 20 000 andetag per dygn med 10 000 liter luft som passerar lungorna. Under senare tid har det kommit flera studier som visar på ett samband mellan kvaliteten på den luft vi andas och den fysiska och psykiska hälsan. En rapport från det amerikanska forskningsinstitutet MIT visar att det finns ett samband mellan luftkvalitet, lycka och välmående. Men det leder också till fysiska hälsoeffekter här i Sverige Aktuell Hållbarhet

Ett system för kompensation av koldioxidutsläpp från den internationella luftfarten införs 2021

De europeiska målen uppfylldes vid Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s generalförsamling, där klimat- och miljöfrågorna återigen hade en central roll. Det viktigaste målet var att främja Corsia, ett globalt system som förpliktar att kompensera koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten. FN:s civila luftfartsorganisation ICAO:s generalförsamling samlades i Montreal 24.9–4.10.2019. Energi Nyheter