Verksamhet

Hemsida: sero-sef.se Södermanlands energiförening

Du är välkommen att närvara vid möten och studiebesök som föreningen anordnar. Medlemsavgiften är 300 kr per år (2023) och betalas till Bankgiro 449-4290 eller Swish – 123 471 4606. som medlem får du dessutom 4 nummer per år av tidningen Förnybar Energi.

Välkommen!

Stipendium / MDU

Föreningen har samarbete med Mälardalens Universitet (MDU) där föreningen delar ut stipendium till examensarbeten inom energi.

Miljöpriset

I samband med att föreningen firade 30-års jubileum 2009 instiftades ett pris till någon som gjort en särskild insats på energiområdet.
Priset utdelas årligen vid firandet av Världsmiljödagen den 5 juni.
Nominering till pristagare är öppen för alla medlemmar – dock senast 20 maj till föreningens ordförande.