Verksamhet

Vi anordnar studiecirklar och studiebesök samt inbjuder till seminarier m.m.
Vi försöker hålla oss informerade om de småskaliga energiprojekt som förekommer i Mälardalen – Södermanland.
Dessutom delar vi gärna med oss av de kunskaper som finns hos medlemmarna genom rådgivning och information i olika sammanhang.

Miljöpriset

I samband med att föreningen firade 30-års jubileum 2009 instiftades ett pris till någon som gjort en särskild insats på energiområdet.
Priset utdelas årligen vid firandet av Världsmiljödagen den 5 juni.
Nominering till pristagare är öppen för alla medlemmar – dock senast 20 maj till föreningens ordförande.