Samrådsprocessen klar för Ilmatars solpark

Samrådsprocessen är avslutad, och energibolaget Ilmatar fortsätter nu med sin ansökan om miljötillstånd för solparken Tönnersjö, belägen på 450 hektar utanför Halmstad i Hallands län.

– Solel är den energikälla som kan växa snabbast. Med denna ansökan når Ilmatar över 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige – en betydande kapacitetsökning som snabbt kan byggas, säger Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar.

Vindkraftsboom och sjunkande spotpriser

Nedgång i spotpriser och ökad produktion av vindkraft.

Systempriset sjönk med 49 procent jämfört med föregående vecka och veckogenomsnittet blev 35,3 EUR/MWh.

Spotpriset i elområdena SE1 och SE2 minskade med 56 procent och landade på cirka 30,4 EUR/MWh i genomsnitt. I elområde SE3 sjönk spotpriset med 60 procent och veckogenomsnittet blev 32,3 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 42 procent och genomsnittet under veckan var 46,1 EUR/MWh.

Minskad växthuseffekt kräver variabel förnybar el

Globala ambitioner att hämma växthuseffekten har bidragit till ambitiösa mål för att främja användningen av förnybar energi. Stora mängder variabel förnybar elproduktion kräver en ökad flexibilitet i kraftsystemet både i form av produktion och förbrukning av kraft. Syftet med denna doktorsavhandling [1] är att undersöka potentialen för att tillhandahålla kraftbalanseringstjänster från svenska fjärrvärmesystem.

Stopp för solpark på jordbruksmark

MILJÖ Mark- och miljööverdomstolen sätter stopp för European Energys stora solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Livsmedelsförsörjning väger tyngre än förnybar el, skriver domstolen. Domen kan få stora konsekvenser menar solelsbranschen, som vill se snabba lagförändringar för att stärka förnybar elproduktion.