Stort fynd av naturlig vätgas i gruva i Albanien

Forskare och företag letar över hela världen för att finna naturlig vätgas, så kallad vit vätgas för att användas till rent bränsle. Vit vätgas är vätgas som förekommer naturligt i gasform i avlagringar i berggrunden.

Nu har en grupp forskare vid det franska universitetet Grenoble Alpes kunnat uppmäta ett av de största flödena av naturlig vätgas som hittills har rapporterats, det uppger New Scientist. Fyndet gjordes djupt nere i en kromitgruva i Bulqiza i Albanien. 

Solcellsboom i Jämtlands län

Under 2023 ökade antalet solcellsanläggningar installerade av privatpersoner i Jämtlands län med 57 procent. Även om detta utgör en betydande ökning, ligger det fortfarande en bit under det nationella genomsnittet. För de som överväger solcellsinstallation eller nyligen har blivit solcellsägare finns det flera aspekter att beakta, särskilt med avseende på väderförhållandena.

Tetra Pak storsatsar på återvinning i EU för en cirkulär framtid

Tetra Pak, en ledande aktör inom förpackningsindustrin, tar ett stort steg framåt för att öka återvinningskapaciteten för kartongförpackningar inom Europeiska unionen (EU). Företaget har aviserat flera strategiska investeringar som syftar till att stödja målen i EU:s föreslagna förordning om förpackningar och förpackningsavfall, genom att säkerställa att alla komponenter i förpackningarna återvinns och att värdefulla råmaterial cirkuleras längre.

Sätt energieffektivisering i första rummet

EU:s energieffektiviserings-direktiv upprättades redan 2012, uppdaterades 2018 och 2023 och är idag ett ram- och regelverk för att uppnå EU:s ambitiösa mål för energieffektivisering. Det är inte bara en nödvändighet för att nå EU:s klimatmål utan också en viktig del för att säkra en hållbar framtid för vår energianvändning. Idag är det viktigare än någonsin att energieffektivisera eftersom vi står inför stora utmaningar med elektrifiering och den gröna omställningen. 

Foyen säkrar seger för Eolus i tvist om solcellspark

Foyen har framgångsrikt representerat Eolus i Mark- och miljödomstolen gällande etableringen av en solcellspark med en samlad kapacitet på 2 MW i Båstads kommun. Genom en samlad bedömning har domstolen konstaterat att platsen är lämplig, trots användningen av jordbruksmark, och att länsstyrelsens beslut att förhindra uppförandet av solcellsparken saknar grund.