Snabb väg från idé till industrialisering för nytt biomaterial

Snart kan fossilbaserade plaster och kompositmaterial samt aluminium komma att ersättas med ett nytt biomaterial utvecklat av PaperShell i samarbete med RISE. ”Produkten är ett utmärkt exempel på hur man snabbt kan förflytta en innovation hela vägen från idé till industrialisering”, skriver Rise i ett pressmeddelande.

https://www.industrinyheter.se/20221027/35113/snabb-vag-fran-ide-till-industrialisering-nytt-biomaterial

Sveriges energisäkerhet kan höjas med samordnad el- och värmeproduktion

Genom att lägga om och samordna produktionen av el och värme skulle Sveriges energisäkerhet kunna höjas och elnätets stabilitet stärkas. Med omläggningen skulle man också kunna minska användandet av biomassa, vilket skulle vara bra för biodiversiteten. Det är slutsatserna i en ny sammanläggningsavhandling från Uppsala universitet.

https://www.dagensmiljoteknik.se/index.php/20220329/2158/sveriges-energisakerhet-kan-hojas-med-samordnad-el-och-varmeproduktion

Så kan den lokala omställningen stärkas

Mycket av dagens hållbarhetsarbete i regioner och kommuner sker i stuprör snarare än ur ett större helhetsperspektiv. Det är också vanligt att man förbiser målkonflikter. För att klimatomställningen ska ta fart krävs nytänkande, menar forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, som med stöd från Formas har tagit fram verktyg och metoder som ska stärka lokal omställning.

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2022-03-08-sa-kan-den-lokala-omstallningen-starkas.html