Nytt innovationsprojekt om gröna bränslen ska göra internationell sjöfart klimatneutral

GAMMA-projektet, ett europeiskt initiativ med 17 miljoner euro i finansiering, strävar efter att göra sjötransporter mer hållbara genom att utveckla och omvandla ett lastfartyg för att segla på klimatneutrala bränslen och grön el. Projektet, som involverar företag och forskare från Europa, fokuserar på att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser och bidra till IMO:s mål att nå nettonollutsläpp till 2050.

EU breddar lagen om energikartläggning – fler kommer att omfattas

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft i slutet av 2012, men reviderades under 2023. Den största förändringen i revideringen gällande lagen om energikartläggning är att stora energianvändare – i stället för stora företag – kommer att omfattas av lagen. Lagen planeras att tidigast träda i kraft juli 2025.

Metacon har tecknat avtal för att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka kompletta elektrolysanläggningar (Hydrogen Generation Systems, HGS) baserade på PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar). Metacon undersöker nu förutsättningar och finansieringsmöjligheter för att bygga en fabrik i Sverige eller i ett annat land inom EU. Under rätt förutsättningar skulle detta kunna bli den första fabriken i sitt slag i Sverige och inom några år en av de största i Europa. Metacon planerar inledningsvis för en produktionsvolym om upp till 0,5 GW per år, vilket motsvarar 50 – 100 kompletta elektrolysanläggningar baserade på 5 respektive 10 MW elektrolysmoduler. I nästa steg planeras tillverkningen att kunna skalas upp till 1 GW per år och mer. Metacon kommer att utvärdera olika former av finansiering för den nya fabriken inklusive nationella och EU-stödprogram.

Volvos nya lastbil som ska vända viktiga marknaden

AB Volvo har investerat mer än 4 miljarder kronor och byggt en ny hyttfabrik i USA. Nu har fordonsjätten presenterat resultatet: en ny strömlinjeformad lastbil som ska ge 10 procent bättre bränsleekonomi och ersätta en snart sju år gammal modell. Modellen blir plattform för all framtida teknik med batterielektriska, bränslecells- och förbränningsmotorer inklusive vätgas.