Jättebatteriet blev mer lönsamt än väntat

Syftet var att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för ett jättebatteri. Men Bolidens och Vattenfalls pilotprojekt fungerade så väl och ledde till en så stor intjäning att batteriet nu ingår i den ordinarie verksamheten.

– Ja, det är verkligen kul. Projektet har inte bara gått som vi önskat utan överträffat våra förväntningar. Inte minst den ekonomiska biten blev en överraskning, säger Fredrik Persson, biträdande projektledare för forskningsprojektet och R&D Engineer vid Vattenfall.

https://energyplaza.vattenfall.se/blogg/jattebatteriet-blev-mer-lonsamt-an-vantat

Från labb till minskade utsläpp på tio år

ör drygt tio år sedan testade en tvåbarnsfamilj att leva villaliv i en Stockholmsförort med max 1 tons koldioxidutsläpp per år. Tack vare byte till elbil, flytt till ett klimatsmart hus och ändrade konsumtions- och matvanor minskades familjen Lindells utsläpp under året från 7 ton koldioxid per person och år till 1,5 ton.

https://energyplaza.vattenfall.se/blogg/fran-labb-till-minskade-utslapp-pa-tio-ar

Hybrit skapar ringar på vattnet i Europa

Det svenska Hybrit-projektet har fått stor uppmärksamhet internationellt och har nu inspirerat till liknande projekt i Europa. Ett av dem är det franska konsortiet GravitHy, som siktar på att ha en anläggning i gång för fossilfritt stål i Fos-sur-Mer i Frankrike från och med 2027. Målet är att byggstart ska ske 2024.

https://www.industrinyheter.se/20221027/35110/hybrit-skapar-ringar-pa-vattnet-i-europa

Elpriserna får de svenska hushållen att dra i handbromsen

Hushållen kapar elförbrukningen kraftigt i september. 

”Kan hushållen fortsätta på detta sätt under hela vintern minskar risken för bortkoppling på grund av effektbrist påtagligt. Därtill pressar det tillbaka elpriset”, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

https://www.energinyheter.se/20221018/27588/elpriserna-far-de-svenska-hushallen-att-dra-i-handbromsen