Vindkraftsboom och sjunkande spotpriser

Nedgång i spotpriser och ökad produktion av vindkraft.

Systempriset sjönk med 49 procent jämfört med föregående vecka och veckogenomsnittet blev 35,3 EUR/MWh.

Spotpriset i elområdena SE1 och SE2 minskade med 56 procent och landade på cirka 30,4 EUR/MWh i genomsnitt. I elområde SE3 sjönk spotpriset med 60 procent och veckogenomsnittet blev 32,3 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 42 procent och genomsnittet under veckan var 46,1 EUR/MWh.