Samrådsprocessen klar för Ilmatars solpark

Samrådsprocessen är avslutad, och energibolaget Ilmatar fortsätter nu med sin ansökan om miljötillstånd för solparken Tönnersjö, belägen på 450 hektar utanför Halmstad i Hallands län.

– Solel är den energikälla som kan växa snabbast. Med denna ansökan når Ilmatar över 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige – en betydande kapacitetsökning som snabbt kan byggas, säger Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar.