Samrådsprocessen klar för Ilmatars solpark

Samrådsprocessen är avslutad, och energibolaget Ilmatar fortsätter nu med sin ansökan om miljötillstånd för solparken Tönnersjö, belägen på 450 hektar utanför Halmstad i Hallands län.

– Solel är den energikälla som kan växa snabbast. Med denna ansökan når Ilmatar över 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige – en betydande kapacitetsökning som snabbt kan byggas, säger Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar.

Stopp för solpark på jordbruksmark

MILJÖ Mark- och miljööverdomstolen sätter stopp för European Energys stora solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Livsmedelsförsörjning väger tyngre än förnybar el, skriver domstolen. Domen kan få stora konsekvenser menar solelsbranschen, som vill se snabba lagförändringar för att stärka förnybar elproduktion.

Solcellsboom i Jämtlands län

Under 2023 ökade antalet solcellsanläggningar installerade av privatpersoner i Jämtlands län med 57 procent. Även om detta utgör en betydande ökning, ligger det fortfarande en bit under det nationella genomsnittet. För de som överväger solcellsinstallation eller nyligen har blivit solcellsägare finns det flera aspekter att beakta, särskilt med avseende på väderförhållandena.

Foyen säkrar seger för Eolus i tvist om solcellspark

Foyen har framgångsrikt representerat Eolus i Mark- och miljödomstolen gällande etableringen av en solcellspark med en samlad kapacitet på 2 MW i Båstads kommun. Genom en samlad bedömning har domstolen konstaterat att platsen är lämplig, trots användningen av jordbruksmark, och att länsstyrelsens beslut att förhindra uppförandet av solcellsparken saknar grund.

Läs specialtidningen Nordisk Solenergi gratis här

Solenergibranschen står i strålkastarljuset i denna specialutgåva till Nordisk Energi, och som i samarbete med solenerginyheter.se är stolt officiell mediapartner till Elmia Solar 2024.

I denna utgåva av Nordisk Solenergi vill vi visa upp det senaste inom området. Här får du ta del av ett fullspäckat nummer med fokus på branschens utmaningar och möjligheter, världsledande teknik, innovationer, smarta energisystem och det senaste inom framtidens solenergi. Här möts företag, kunder, branschkollegor och beslutsfattare på en av Sveriges största mötesplatser för energiteknik.

Den digitala versionen av Nordisk Solenergi har flera fördelar och är anpassad för läsplattan, din dator eller för att läsas direkt i din smartphone.

Trevlig läsning önskar vi på redaktionen!