Stopp för solpark på jordbruksmark

MILJÖ Mark- och miljööverdomstolen sätter stopp för European Energys stora solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Livsmedelsförsörjning väger tyngre än förnybar el, skriver domstolen. Domen kan få stora konsekvenser menar solelsbranschen, som vill se snabba lagförändringar för att stärka förnybar elproduktion.