Fisk i burar mellan turbiner ska prövas

Freja Offshore, som ansökt om tillstånd att anlägga den havsbaserade vindkraftparken Mareld på Västkusten, har inlett samarbete med det norska fiskodlingsföretaget Subfarm för att utreda möjligheten att kombinera energiproduktion och fiskenäring.