Solcellsboom i Jämtlands län

Under 2023 ökade antalet solcellsanläggningar installerade av privatpersoner i Jämtlands län med 57 procent. Även om detta utgör en betydande ökning, ligger det fortfarande en bit under det nationella genomsnittet. För de som överväger solcellsinstallation eller nyligen har blivit solcellsägare finns det flera aspekter att beakta, särskilt med avseende på väderförhållandena.