Foyen säkrar seger för Eolus i tvist om solcellspark

Foyen har framgångsrikt representerat Eolus i Mark- och miljödomstolen gällande etableringen av en solcellspark med en samlad kapacitet på 2 MW i Båstads kommun. Genom en samlad bedömning har domstolen konstaterat att platsen är lämplig, trots användningen av jordbruksmark, och att länsstyrelsens beslut att förhindra uppförandet av solcellsparken saknar grund.