Under de kommande åren kommer Norge att sätta upp 1500 flytande havsbaserade vindkraftsverk

– Den norska elproduktionen kommer att fördubblas de närmaste åren, säger Norges näringsminister Jan Christian Vestre under en presentation av landets exportsatsning för havsvind.

Nyligen presenterade näringsministern den första exportsatsningen, som är en del av reformen ”Hele Norge exporterar”. Satsningen är ett offentligt-privat samarbete och ska bidra till att norska aktörer tar en större del av den globala havsbaserade vindkraftsmarknaden.

https://www.vindkraftsnyheter.se/20221205/7456/under-de-kommande-aren-kommer-norge-att-satta-upp-1500-flytande-havsbaserade

Vattenfall ska bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands första, stora havsbaserade vindkraftspark. Projektet, som är beläget vid Korsnäs utanför Finlands västkust, kommer att ha en kapacitet på 1,3 GW och en potentiell årlig produktion på 5 TWh.

https://www.vindkraftsnyheter.se/20221220/7485/vattenfall-ska-bygga-finlands-forsta-stora-havsbaserade-vindkraftspark

Samarbetsavtal för rotorblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har ingått ett samarbete med målet att utveckla miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä. Företagen håller just nu på att producera och installera ett 20 meter långt rotorblad för ett vindkraftverk på 0,5 MW, och planer finns på ett 80 meter långt rotorblad.

https://www.energi-miljo.se/samarbetsavtal-for-rotorblad-i-tra/

Sörmlands första vindpark byggs av Cloudberry Clean Energy

Foto: Cloudberry Clean Energy

Cloudberry Clean Energy med utvecklingskontor i Eskilstuna tog idag ett investeringsbeslut att bygga Kafjärden vindpark utanför Eskilstuna. För första gången i Sverige kommer befintlig infrastruktur återbrukas. Detta ger lägre klimatavtryck och en rekordsnabb byggtid som gör att nio turbiner inom bara ett år kan börja tillföra en årsproduktion om 89 GWh. Detta innebär nästan en fördubbling av nuvarande elproduktion i kommunen.

https://www.vindkraftsnyheter.se/20221221/7487/sormlands-forsta-vindpark-byggs-av-cloudberry-clean-energy

Kafjärden vindpark

Kafjärden vindpark ligger i Eskilstuna kommun. Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk och ha en installerad effekt på upp till 40 MW samt en årsproduktion på upp till 90 GWh. Enligt plan ska byggnationen påbörjas under hösten 2022 och anläggningen tas i drift under 2024.

Plats: Eskilstuna kommun, Sverige
Driftstart: 2024
Installerad effekt: 40 MW
Förväntad årlig produktion: 90 GWh
Status: Under utveckling

https://www.cloudberry.no/sv/om/var-portefolje