IEA: – vi kan skapa mer el med havsbaserad vindkraft än vad vi behöver

Vindkraftsparker till havs kan få stor betydelse för elförsörjningen i världen, säger Internationella energirådet IEA.
– Offshore-vind utgör för tillfället bara 0,3 procent av den globala energiutvinningen men potentialen är stor, konstaterar IEA:s direktör Fatih Birol.
Avsikten är att öka produktionen betydligt och göra det till lönsam affärsverksamhet. EnergiNyheter

Elpriset i februari – det lägsta på 20 år

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool ligger just nu på omkring 14 öre per kilowattimme. Under februari har vi för första gången haft negativa elpriser i Sverige och två vindkraftsrekord har slagits. Enligt elbolaget Bixias prognos kommer snittpriset i februari hamna på 14 öre, vilket är det lägsta sedan år 2000. Förra året låg februaripriset  på 48 öre. VindkraftsNyheter

Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning för Tekniska verkens förnybara elproduktion. Därför påbörjades under 2018 bygget av en vindkraftspark i Sunne, som kommer att stå klar under våren 2020. Nu har Tekniska verkens styrelse beslutat om att bygga etapp två i samma område, som innebär ytterligare 10 vindkraftverk. EnergiNyheter