Vindkooperativ dubblerar antal verk

I slutet av förra året blev landets största vindkooperativ dubbelt så stort. Åtminstone räknat i antalet verk. När Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF) köpte de 12 vindkraftverken i Dragaliden, Piteå, väckte det viss förvåning.