”Sverige saknar tydlig plan för havsvindkraften”

VINDKRAFT På regeringens bord ligger just nu 16 tillståndsansökningar för havbaserad vindkraft. Den senaste ansökan som fick tillstånd var i maj förra året. Att tillståndsprövningen går så sakta är problematisk, menar Lina Kinning på Svensk Vindenergi, som oroas över att Sverige inte har någon tydlig plan för utbyggnaden.