Metacon har tecknat avtal för att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka kompletta elektrolysanläggningar (Hydrogen Generation Systems, HGS) baserade på PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar). Metacon undersöker nu förutsättningar och finansieringsmöjligheter för att bygga en fabrik i Sverige eller i ett annat land inom EU. Under rätt förutsättningar skulle detta kunna bli den första fabriken i sitt slag i Sverige och inom några år en av de största i Europa. Metacon planerar inledningsvis för en produktionsvolym om upp till 0,5 GW per år, vilket motsvarar 50 – 100 kompletta elektrolysanläggningar baserade på 5 respektive 10 MW elektrolysmoduler. I nästa steg planeras tillverkningen att kunna skalas upp till 1 GW per år och mer. Metacon kommer att utvärdera olika former av finansiering för den nya fabriken inklusive nationella och EU-stödprogram.