Nytt innovationsprojekt om gröna bränslen ska göra internationell sjöfart klimatneutral

GAMMA-projektet, ett europeiskt initiativ med 17 miljoner euro i finansiering, strävar efter att göra sjötransporter mer hållbara genom att utveckla och omvandla ett lastfartyg för att segla på klimatneutrala bränslen och grön el. Projektet, som involverar företag och forskare från Europa, fokuserar på att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser och bidra till IMO:s mål att nå nettonollutsläpp till 2050.

Metacon har tecknat avtal för att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka kompletta elektrolysanläggningar (Hydrogen Generation Systems, HGS) baserade på PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar). Metacon undersöker nu förutsättningar och finansieringsmöjligheter för att bygga en fabrik i Sverige eller i ett annat land inom EU. Under rätt förutsättningar skulle detta kunna bli den första fabriken i sitt slag i Sverige och inom några år en av de största i Europa. Metacon planerar inledningsvis för en produktionsvolym om upp till 0,5 GW per år, vilket motsvarar 50 – 100 kompletta elektrolysanläggningar baserade på 5 respektive 10 MW elektrolysmoduler. I nästa steg planeras tillverkningen att kunna skalas upp till 1 GW per år och mer. Metacon kommer att utvärdera olika former av finansiering för den nya fabriken inklusive nationella och EU-stödprogram.

Volvos nya lastbil som ska vända viktiga marknaden

AB Volvo har investerat mer än 4 miljarder kronor och byggt en ny hyttfabrik i USA. Nu har fordonsjätten presenterat resultatet: en ny strömlinjeformad lastbil som ska ge 10 procent bättre bränsleekonomi och ersätta en snart sju år gammal modell. Modellen blir plattform för all framtida teknik med batterielektriska, bränslecells- och förbränningsmotorer inklusive vätgas.

Swedavia har ingått ett samarbetsavtal med flera företag för att främja utvecklingen av vätgasflyg

Tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall har Swedavia undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för att utveckla vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge. Syftet med samarbetet är att genomföra en förstudie om vätgas och etablera en ram för eventuell implementering av vätgasdrivna flyg i båda länderna. Studien kommer att omfatta hela kedjan från produktion, transport, lagring till tankning av vätgas på kommersiella flygplatser.

Stort fynd av naturlig vätgas i gruva i Albanien

Forskare och företag letar över hela världen för att finna naturlig vätgas, så kallad vit vätgas för att användas till rent bränsle. Vit vätgas är vätgas som förekommer naturligt i gasform i avlagringar i berggrunden.

Nu har en grupp forskare vid det franska universitetet Grenoble Alpes kunnat uppmäta ett av de största flödena av naturlig vätgas som hittills har rapporterats, det uppger New Scientist. Fyndet gjordes djupt nere i en kromitgruva i Bulqiza i Albanien. 

Nu startar bygget av en vätgasmack i Nykvarn

Nu är det första spadtaget gjort för en ny vätgastankstation nära E20-avfarten till Nykvarn. Det är företaget Nilsson Energy som står bakom satsningen. Tankstationen förväntas vara klar till sommaren 2024 och kommer endast att erbjuda vätgas producerad genom sol, vind eller vattenkraft. Med sitt strategiska läge strax öster om Södertälje, är Nykvarn en viktig knutpunkt för tunga transporter. 

Läs mer om bygget här!
Foto@Nilsson Energy