Strängnäs kommun undersöker möjligheterna med förnybar vätgas

Strängnäs kommun satsar på att kartlägga möjligheterna med grön vätgas. Med en förstudie finansierad av Klimatfond Strängnäs, inleder kommunen nu arbetet med att utveckla en handlingsplan för att realisera de möjligheter som grön vätgas kan erbjuda.

Läs hela artikeln om satsningarna här!