Energieffektivitet måste synliggöras

Studien ”Gör energieffektivitet synlig i energimixen” utförd av IEECP betonar vikten av att inkludera energibesparingar som en viktig energikälla. Studien föreslår sju åtgärder för att öka synligheten av energieffektivitet – det övergripande målet är att säkerställa att energieffektivitet prioriteras i den allmänna energidebatten.