ROT-avdraget höjs tillfälligt

För att stötta byggsektorn under pågående lågkonjunktur föreslår regeringen av ROT-avdraget tillfälligt ska höjas till 75 000 kronor under andra halvan av 2024.