EU breddar lagen om energikartläggning – fler kommer att omfattas

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft i slutet av 2012, men reviderades under 2023. Den största förändringen i revideringen gällande lagen om energikartläggning är att stora energianvändare – i stället för stora företag – kommer att omfattas av lagen. Lagen planeras att tidigast träda i kraft juli 2025.

Sätt energieffektivisering i första rummet

EU:s energieffektiviserings-direktiv upprättades redan 2012, uppdaterades 2018 och 2023 och är idag ett ram- och regelverk för att uppnå EU:s ambitiösa mål för energieffektivisering. Det är inte bara en nödvändighet för att nå EU:s klimatmål utan också en viktig del för att säkra en hållbar framtid för vår energianvändning. Idag är det viktigare än någonsin att energieffektivisera eftersom vi står inför stora utmaningar med elektrifiering och den gröna omställningen. 

Läs Energieffektivisering nr 1, 2024 gratis här

Välkommen att läsa denna specialutgåva från Aktuella Byggen – Energieffektivisering nr 1, 2024 HÄR!

Vi når aktörerna inom hela byggbranschen!

Den digitala versionen av Energieffektivisering har flera fördelar och är anpassad för läsplattan, din dator eller för att läsas direkt i din smartphone.

Trevlig läsning önskar vi på redaktionen!

Sätt energieffektivisering i första rummet

EU:s energieffektiviserings-direktiv upprättades redan 2012, uppdaterades 2018 och 2023 och är idag ett ram- och regelverk för att uppnå EU:s ambitiösa mål för energieffektivisering. Det är inte bara en nödvändighet för att nå EU:s klimatmål utan också en viktig del för att säkra en hållbar framtid för vår energianvändning. Idag är det viktigare än någonsin att energieffektivisera eftersom vi står inför stora utmaningar med elektrifiering och den gröna omställningen. Vi är glada att EU tar stora steg genom att revidera direktivet om energieffektivitet för att sätta ”energieffektivitet först” och att det blir en grundläggande princip i EU:s energipolitik.

Energieffektivisering: En avgörande roll för en hållbar framtid

Industrin spelar en betydande roll för Sveriges energianvändning och vår miljöpåverkan. Hela 40 procent av landets totala energianvändning utgörs av industrin och de står även för en tredjedel av växthusgasutsläppen. Det är tydligt att industrin har ett stort ansvar när det gäller en hållbar energianvändning. Hur ska vi tackla det ökade elbehovet och hur ser framtiden ut?