EU breddar lagen om energikartläggning – fler kommer att omfattas

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft i slutet av 2012, men reviderades under 2023. Den största förändringen i revideringen gällande lagen om energikartläggning är att stora energianvändare – i stället för stora företag – kommer att omfattas av lagen. Lagen planeras att tidigast träda i kraft juli 2025.