Sverige på plats 19 av 27 i energieffektiviseringsligan

Luxemburg leder Europas energieffektiviseringsliga 2023 enligt Eceee och ODYSSEE-MURE. Resultaten visar dock att ingen nation är bäst inom alla sektorer, och utrymme för förbättring finns hos alla.  Sverige rankas som 19:e av 27 länder, vilket förstärker bilden av att politiken för energieffektivisering måste utvecklas i Sverige.