Vindkraftens framtid i Portugal: En nyckel till hållbar energi och ekonomisk tillväxt

Vindkraften spelar en allt viktigare roll i Portugals energimix och är landets största källa till förnybar energi, med en täckning på 29 procent av landets elförbrukning 2023. Portugal siktar på att generera 85 procent av sin el från förnybara källor till 2030.