Neoen bygger Nordens största batteri – Isbillen Power Reserve

Neoen, en producent av förnybar energi globalt, har valt att samarbeta med batterilagringsexperten Nidec för att bygga Isbillen Power Reserve. Avtalet för totalentreprenaden signerades i december 2023, och nu har konstruktionen officiellt påbörjats på platsen. Byggstarten meddelades vid det fransk-svenska näringslivsforumet under den franske presidenten Emmanuel Macrons statsbesök i Stockholm den 31 januari 2024.

Svea Solar bygger storskalig batteripark med Luleå Energi

Svea Solar tar nu steget in på marknaden för storskaliga batterier i Sverige i samarbete med Luleå Energi. Genom denna satsning använder Svea Solar sin kompetens inom storskaliga solenergilösningar för att adressera det växande behovet av robusta energilagringslösningar. Det första batteriprojektet, med en kapacitet på 12 MW, markerar början på en betydande satsning för Svea Solar under de kommande åren. Fokus på batteriteknik förväntas spela en viktig roll i att stödja och utveckla det svenska elnätet. Storskaliga batterier blir en viktig komplettering till solparker genom att bidra till att balansera elnätet, särskilt genom att reglera tillförseln av solel till nätet under hög belastning.

Batterilagring het företagstrend – ska stabilisera elnätet

Flera företag dras till segmentet för batterilagring i takt med att elnätet blivit mer instabilt, skriver Di. På grund av fluktuerande el från förnybara källor har det blivit svårare att balansera det svenska elnätet mot en frekvens på 50 hertz. Svenska kraftnät söker därför med ljus och lykta efter tjänster som batterilagring, som kan stabilisera frekvensen vid behov.