Svea Solar bygger storskalig batteripark med Luleå Energi

Svea Solar tar nu steget in på marknaden för storskaliga batterier i Sverige i samarbete med Luleå Energi. Genom denna satsning använder Svea Solar sin kompetens inom storskaliga solenergilösningar för att adressera det växande behovet av robusta energilagringslösningar. Det första batteriprojektet, med en kapacitet på 12 MW, markerar början på en betydande satsning för Svea Solar under de kommande åren. Fokus på batteriteknik förväntas spela en viktig roll i att stödja och utveckla det svenska elnätet. Storskaliga batterier blir en viktig komplettering till solparker genom att bidra till att balansera elnätet, särskilt genom att reglera tillförseln av solel till nätet under hög belastning.