Medlemskap – Kontakt

  • Som medlem i Södermanlands Energiförening får du 4 nummer per år av tidningen Förnybar Energi .
  • Vi skickar ut information om aktuella arrangemang och rapporter från verksamheten via e-post.
  • Du är välkommen att närvara vid möten och studiebesök som föreningen anordnar.
Välkommen som medlem !! 
Medlemsavgift för 2019 är 200 kr per år.
Ange ditt namn vid betalning till
Bankgiro 449-4290 eller Swish 123 471 46 06 

Kontakt:
Ordförande: Leif Lundborg 0707-66-42-07

Kassör:

Sekreterare:

Ledamot:

Informationsansvarig:

Webbadministratör: Mats Rehnholm