Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13 PRESSMEDDELANDE Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

2400 ton mer kärnavfall när reaktorerna får förlängt

Flera aktörer vill förlänga livstiden på dagens reaktorer, något som skapar mer avfall att hantera. Svt har talat med Vattenfall och OKG och dessa vill förlänga livslängden på sina reaktorer med 20 år från nu. Detta innebär enligt Svt att det skapas 2400 ton ytterligare uranbränsle som ska slutförvaras i 100 000 år.

Klimatbudgeten bantas med 58 procent: ”Kommer arbeta annorlunda”

Regeringen står fast vid de ambitiösa klimatmålen. Men i budgeten minskar pengar till miljö och klimat med flera miljarder kronor. På tre år vill man minska klimatbudgeten med 58 procent.

– Vi kommer arbeta väldigt annorlunda mot förra regeringen med klimatfrågor, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till SVT.

I den nya regeringens budget för 2023 minskar för första gången på länge satsningarna på miljö och klimat.

Utredningen om energieffektivisering nedlagd: ”Helt orimligt – hade gjort stor nytta”

Bara tre månader innan utredningen skulle presenteras valde regeringen att lägga ner den. Miljöpartiets energipolitiska talesperson Marielle Lahti är så upprörd att hon inte finner ord. Nu vill hon ställa energiminister Ebba Busch (KD) mot väggen i riksdagen för att veta hur regeringen ska uppnå energieffektiviseringsmålen.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/energi/utredningen-om-energieffektivisering-nedlagd-helt-orimligt-hade-gjort-stor-nytta/

Svenska regeringen sneglar på franska problemreaktorn

Statsminister Ulf Kristersson är intresserad av att köpa kärnreaktorer från Frankrike. I storskaligt utförande är det Europeisk tryckvattenreaktor, EPR, som står till buds – samma reaktortyp som är 13 år försenad i finska Olkiluoto. Hittills har inget EPR-projekt i världen byggts i tid.

https://www.nyteknik.se/premium/svenska-regeringen-sneglar-pa-franska-problemreaktorn-7043092