Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13 PRESSMEDDELANDE Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

2400 ton mer kärnavfall när reaktorerna får förlängt

Flera aktörer vill förlänga livstiden på dagens reaktorer, något som skapar mer avfall att hantera. Svt har talat med Vattenfall och OKG och dessa vill förlänga livslängden på sina reaktorer med 20 år från nu. Detta innebär enligt Svt att det skapas 2400 ton ytterligare uranbränsle som ska slutförvaras i 100 000 år.

Sverige misslyckas med 15 av 16 miljömål

Sverige har långt kvar till att nå de flesta uppsatta miljömålen, enligt Naturvårdsverket. En anledning kan vara att miljön bortprioriteras, menar handläggaren Karin Hogstrand.

– Miljön måste hela tiden vägas mot andra samhällsintressen, säger hon.

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål sedan drygt 20 år tillbaka, och i nuläget är man på väg att misslyckas med 15 av dem. I årets uppföljning av målen kan man läsa att ”det krävs åtgärder” och att ”ökade insatser är nödvändigt”.

Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås

2023-04-13 PRESSMEDDELANDE Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.