Tunga frågor avgörs med Sverige som EU-ordförande – men regeringens ambitioner ifrågasätts

Ambitiösa länder har stora möjligheter att driva klimat- och miljöfrågor under ett EU-ordförandeskap. Aktuell Hållbarhet har listan på frågorna som nu ska hanteras. Men när Sverige ska ta över ordförandeklubban ifrågasätts prioriteringarna.
– Fit for 55 går inte vidare av sig själv, det krävs aktiva åtgärder, säger Mikael Hildén på forsknings- och expertinstitutet Finlands miljöcentral Syke.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/miljopolitik/tunga-fragor-avgors-med-sverige-som-eu-ordforande-men-regeringens-ambitioner-ifragasatts/

Sverigedemokraterna: “Sverige bör överge EU:s klimatmål!”

I en intervju i Svenska Dagbladet säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson, att Sverige bör överge EU:s klimatmål:

Klimatmålen är ju bara text på ett papper… Ett alternativ kan vara för Sverige att betala de sanktionsavgifter som utfaller om målen inte nås, snarare än att arbeta för dem”

https://efolket.eu/sverigedemokraterna-sverige-bor-overge-eus-klimatmal/