Lyckade försök med autonom plantering

Det är fullt möjligt att markbereda och plantera helt autonomt. Det visar tester i samverkansprojektet Autoplant där bland andra SCA, Södra, Sveaskog och Holmen har deltagit.

– Detta är en milstolpe i övergången till automatiserad skogsföryngring vilket bland annat kommer leda till förbättrad arbetsmiljö, ökad produktivitet och reducerad miljöpåverkan, säger Magnus Karlberg, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU), som deltagit i Autoplant i egenskap av forskningsutövare.

Under 1,5 år har projektet pågått.  Resultaten presenterades nyligen för skogsbranschen.

Cellulosa tar bort 80 procent av färgföroreningar i avloppsvatten

Forskare vid Chalmers har utvecklat en ny metod som enkelt kan rena förorenat vatten med hjälp av ett cellulosabaserat material. Upptäckten kan få betydelse för länder med dålig vattenrening och motverka det omfattande problemet med textilindustrins utsläpp av giftiga färgämnen. Det skriver Paper Province.

Idag lever över två miljarder människor med begränsad eller obefintlig tillgång till rent vatten, enligt WHO. Det är en global utmaning som står i centrum för en forskargrupp på Chalmers. De har utvecklat en metod för att ta bort föroreningar från vatten med hjälp av cellulosa och träbaserade produkter.