Bioenergi

Energiskog, skogsbränsle, bränslepellets, flis, ved och biogas är exempel på energislag som intresserar många av våra medlemmar. Genom projekt och studiebesök vill vi sprida kunskap om rätta sättet att elda med ved.

Vad används biobränslen till?  

Biobränslen har en rad olika användningsområden och står för över en tredjedel av den årliga energianvändningen i Sverige.    

Främst är det inom industrin, särskilt skogsindustrin, och el- och fjärrvärmeproduktionen som biobränsle används. Respektive sektor står för ungefär 40 procent vardera av den totala konsumtionen.    

Därutöver används biodrivmedel i transporter, vilket i dag utgör 12 procent av biobränslet i Sverige. Det är framförallt i transportsektorn användningen ökar. 

Följande Inlägg finns om Bioenergi (1)