Ett system för kompensation av koldioxidutsläpp från den internationella luftfarten införs 2021

De europeiska målen uppfylldes vid Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s generalförsamling, där klimat- och miljöfrågorna återigen hade en central roll. Det viktigaste målet var att främja Corsia, ett globalt system som förpliktar att kompensera koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten. FN:s civila luftfartsorganisation ICAO:s generalförsamling samlades i Montreal 24.9–4.10.2019. Energi Nyheter

Smart uppvärmning av bussar sparar energi motsvarande två vindkraftverk

Nobina och Telia har tillsammans utvecklat en IoT-lösning (Internet of Things/Sakernas internet) för smartare uppvärmning av bussar. 2 000 fordon har utrustats med nya funktioner i ombordplattformen. Det gör att bussarna själva kan reglera sin temperatur. Varje år sparas energi motsvarande elförsörjningen från två moderna vindkraftverk. Svensk Leverantörs tidning

Ny metod återvinner 80% av elbilsbatteriet

Med den hydrometallurgiska metod som Fortum utvecklat kan kobolt, nickel och mangan återvinnas industriellt och därmed lösa elbilsbatteriernas största hållbarhetsutmaning. Marknaden för återvinning av litium-jon batterier väntas växa till över 20 miljarder euro under de kommande åren. Detta skriver Fortum i ett pressmeddelande. Dagens Miljöteknik