”Behåll flygskatten – använd pengarna till elflyg och bioflygbränsle”

DEBATT. Den nya politiska majoritetens tre största partier har alla drivit att flygskatten framöver ska avvecklas. De bör tänka om och utnyttja läget att få en världsledande klimatomställning av flyget utan någon nettokostnad för statskassan, skriver Mattias Goldmann och David Hild.

https://www.nyteknik.se/opinion/behall-flygskatten-anvand-pengarna-till-elflyg-och-bioflygbransle-7041512

Vidde bygger framtidens hållbara elsnöskoter

Vidde Snow Mobility är ett svenskt entreprenörsföretag med visionen att accelerera övergången till hållbar mobilitet i vinter och fjällterräng. Tanken är att bygga en helt ny typ av framtidsadaptiv snöskoter som drivs av el och som har en lång livslängd. Sedan 2022 är Vidde en del av Omställningslyftet.

https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet/inspirerande-exempel/vidde-bygger-framtidens-hallbara-elsnoskoter