Schweiziska tågoperatören SBB börjar konsumera mer solenergi

Schweiziska Swiss Federal Railways (SBB) kommer att öka förbrukningen av solenergi som produceras på sådana byggnaders tak som ägs av tågoperatören.
För detta ändamål har SBB ingått det första fotovoltaiska avtalet med elförsörjaren Centralschweizerische Kraftwerke. Målet är att utrusta två SBB:s byggnader med solpaneler. En av dessa har byggts färdigt, en annan kommer att vara färdig under hösten. EnergiNyheter

– DEBATT “Vansinne att bygga ut Arlanda”

Socialdemokraterna i Region Stockholm och i regeringen arbetar för att bygga ut Arlanda. Ett av skälen som anges är att det då är möjligt att lägga ner Bromma flygplats. Men utsläppen som flyget medför måste drastiskt minska. Därför måste Bromma flygplats läggas ner utan att Arlanda samtidigt byggs ut. En rödgrön regering borde begripa det, skriver Rikard Warlenius, Vänsterpartiet Stockholms stad. SuperMiljöBloggen