Tetra Pak storsatsar på återvinning i EU för en cirkulär framtid

Tetra Pak, en ledande aktör inom förpackningsindustrin, tar ett stort steg framåt för att öka återvinningskapaciteten för kartongförpackningar inom Europeiska unionen (EU). Företaget har aviserat flera strategiska investeringar som syftar till att stödja målen i EU:s föreslagna förordning om förpackningar och förpackningsavfall, genom att säkerställa att alla komponenter i förpackningarna återvinns och att värdefulla råmaterial cirkuleras längre.