Nya medlemmar

Följande personer: Ulf M, Jan-Erik T, Lars-Åke G, Bengt N, Esko L, Erik J, Håkan E, Olof L, Daniel K och Ola S är nya medlemmar i föreningen.

Välkomna till föreningen

5-6 maj SERO-dagarna Katrineholm

Söndag 5 maj – Stor Elbilsdagen för hela familjen 10:00-16:00

 • Utställning elbilar, elfordon, laddutrustning och energilager.
 • Utställare förnybar energi och energieffektivisering inom olika områden
 • Visning och guidade turer förnybar energi på Kullen
 • Utfrågning av utställare på scenen på Kullen
 • Lek och tipspromenader
 • Inträdesavgift 50:-/vuxen, barn under 18 år gratis. Betalning sker via ETC-hemsida där också lunch kan beställas för 100 kr.

30 mars Earth Hour

Earth Hour uppmärksammas. Eskilstuna stadshus kl 20. Pella Thiel, ekolog från Omställningsnätverket medverkar.

27 mars Föreningens årsmöte

Föreningens årsmöte kl 18. Plats Brunnsta Värdshus, Bolindervägen, Eskilstuna. Medverkan: Joakim Unnebäck berättar om Volvo CE och elektrifiering. Årsmötesförhandlingar. Kaffe och mackor, meddela om du kommer

KALLELSE till 40:e årsmöte Södermanlands Energiförening 27 mars 2019 Kl 18.00

MISSA INTE: VOLVO/ SKANSKA ”Electric Site”.
Presentation av Joakim Unnebäck om VOLVO’s självkörande eldrivna dumprar!

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medför. Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Mötet äger rum vid Brunnsta värdshus.
Bolindervägen, 631 85 Eskilstuna
Kartlänk:https://goo.gl/maps/v8LMQJ3GzZF2

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse 2018
 7. Ekonomisk redovisning 2018
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsår 2018
 10. Budget och styrelsens förslag till verksamhet för 201
 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande, 1 år
 13. Val av ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och revisorersättare
 15. Val av utskott
 16. Val av Valberedning, PR-grupp, ombud till SERO
 17. Propositioner
 18. Motioner till årsmöte
 19. Medlemsavgift för 2020
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning. Kaffe o smörgås serveras i samband med årsmötet

Kontaktperson:
Vice Ordförande: Rasmus Javalds, 070-216 62 37