Energimyndigheten ska utreda potential i energigemenskaper

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva energigemenskaper och huruvida det behövs ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper.