ETG College – Första accelererade yrkesutbildningen i Elteknik

Elektrikernas fackförbund, i samarbete med Installatörsföretagen, är glada att kunna presentera ett nyskapande projekt genom vårt gemensamt ägda företag, ETG College. I samverkan med Helsingborgs stad och Landskrona stad lanserar vi Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande för blivande installationselektriker. Detta projekt stärker vårt åtagande att utveckla attraktiva och effektiva utbildningsvägar, och det utmärker sig som ett framstående initiativ inom elteknikbranschen.

Ny prismodell för elnätsavgiften.

Katrineholm blir bland de första elnätområdena i Sörmland som får den nya prismodellen för elnätsavgiften. Det är Tekniska Verken i Linköping som går ut med information till sina kunder. Ändringen träder i kraft 1 april 2024.

I den gamla prismodellen betalade man en fast årsavgift beroende på huvudsäkringen storlek och en rörlig överföringsavgift för elen.

I den nya prismodellen betalar man en fast abonnemangsavgift (baserad på huvudsäkringens storlek) och en rörlig överföringsavgift för elen. Sedan kommer det nya: man betalar en rörlig effektavgift baserad på vilken effekt man tagit ut under en viss timme, alltså hur många kWh man förbrukat under en viss timme. Tekniska Verken för statistik på din förbrukning och beräknar medelvärdet för de fem högsta effekttopparna man haft under månaden. Sommartid får man betala 30 kr/kW och vintertid får man betala 78 kr/kW för medelvärdet av de fem högsta topparna.

Här gäller det att vara en medveten konsument och det är ju medlemmarna i vår förening. En del är riktiga nördar i att följa sin förbrukning.

Hos nätägaren kan man alltså se hur min förbrukning har varit men för att spara kostnader (och minska belastningen på nätet) bör man kunna följa sin förbrukning i realtid för att se när jag kan köra tvättmaskinen och diskmaskinen och när jag bör undvika att ladda bilen och starta bastun.

För att klara detta har jag testat en av de realtidsmätare för el som finns att köpa. Den heter Tibber Pulse P1 och finns att köpa hos Kjell&Co för ca 900 kr. (SERO borde försöka ordna en medlemsrabatt på enheten). Man kopplar in den på de nya elmätarnas HAN-port. Med hjälp av appen ”Tibber – Smartare el” kan du sedan läsa av elmätaren i realtid via Pulse P1 under förutsättning att du har WiFi i närheten av elmätaren. Man behöver inte vara kund hos Tibber för att kunna använda Pulse P1. Man kan få många nyttiga funktioner i appen, förutom aktuellt effektuttag även temperatur på orten och elbilens laddstatus. Man kan även få larm om man riskerar att överbelasta huvudsäkringen. Blir man kund hos Tibber köper man elen till timpris och får då information om aktuellt pris och en längre statistik över sin förbrukning.

Jag kommer att följa den nya prismodellen eftersom jag är kund hos Tekniska Verken och kommer att rapportera mina erfarenheter vidare.

Hälsningar Tord Dahlen

Medier sprider myter om elbrist i Sverige

DEBATT. Nu har samtliga timvärden för elbalansen under 2022 redovisats av Svenska kraftnät. Bilden är skriande tydlig:

Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela året fram till några få skakiga dagar i december då tre fallerande kärnkraftreaktorer skapade ett behov av nettoimport.