Världsmiljödagen

Varje år uppmärksammar Eskilstuna kommun Världsmiljödagen 5 juni.

Kom och besök oss i Skjulsta och prova på aktiviteter som du kan göra i naturen; håva vattendjur, skogsaktivitetspromenad, tända med tändstål eller grilla. Självklart blir det musikunderhållning från scen och dessutom ska årets miljöpris delas ut och mycket mer!

Våra samarbetspartners är Naturskolan samt Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen som kommer att finnas på plats. Välkomna klockan 12.00-15.00 måndag 5 juni.

Södermanlands Energiförening på utflykt!

Värmen från whiskytillverkningen värmer upp lokalerna

En grupp om 18 personer från Södermanlands Energiförening gjorde en utflykt till Mackmyra Whiskyby den 21–22/10. Avsikten var att utöka kunskaperna om utvecklingen på el-marknaden, få tillfälle att umgås och diskutera frågorna under lättsamma former. Starten blev hård för den utmärkte reseledaren Lauri Sankari men efter en viss försening var alla på plats.

En intressant genomgång av tillverkningen av single malt whisky blev det, en verksamhet som startades av några studenter på 90-talet. Idag gör man 500 000 – 600 000 flaskor om året. I det 35 m höga gravitationstornet tar man in kornet högst upp. Gravitationen tar hand om transporten. Imponerande är också att all värme som alstras i uppvärmningsprocessen används för att värma upp lokalerna. Korn, Kronjäst och vatten är beståndsdelarna och allt är svenska produkter. Efter 3 års lagring i ekfat har drycken fått färg, doft och smak. Elegant eller rökig är också egenskaper som testades senare under kvällen under ledning av en mycket kunnig värdshuschef Johan Palmborg.

Gunnar Åsberg inledde lördagen med att berätta för oss om sina egna erfarenheter av prostatacancer. Han hade under några år haft ett förhöjt PSA-värde som för 1 år sedan sköt i höjden och det blev dags för operation. Till all lycka bodde han i rätt region och väntan blev bara en månad, en period som annars kunde ha blivit mycket ångestfylld. Han understryker att är du man och 50 år så ska du absolut ta ett PSA-prov. Det är viktigt att få sjukdomen diagnosticerad så tidigt som möjligt. Gunnar beskrev sitt möte med vården och hur han kommit att omvärdera delar av sitt liv. Vad betyder lycka, sex, pengar, tid, ungdom, liv och hälsa när tillvaron är i gungning. Idag är Gunnar så frisk man kan vara.

Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget

Benny Larsson har jobbat hela sitt yrkesliv på olika nivåer inom energibranschen, just nu på ESEM. Han fick den svåra uppgiften att reda ut begreppen för en grupp där somliga var gediget kunniga och andra just börjat nosa på frågorna. Nu domineras debatten av diskussionen om solceller, batterier och effektproblem. ESEM är ett driftbolag som servar både Eskilstuna och Strängnäs kommun. Hur mycket det blåser är avgörande för priset och det är verkligen inte stabilt över tiden. Handeln delas in i 1. Spotmarknad 2. Terminsmarknad. Just nu tror marknaden att priset sjunker efter mars. Rätt eller fel? Sverige delas in i 4 områden och vi tillhöra 3:an. Sevab täcker östra Eskilstuna kommun och ansvarar för elnätet även i Kjula logistik

Hemsida: EEM.se Sevab.com

Tillståndsgivningen är en komplicerad fråga. Önskemål och behov föder mängder med frågor: när, hur mycket behöver du? Reservationsavtal (kölista) tar man betalt för idag. Problem finns med att bedöma vad som är spekulation och realistisk planering. Vi får inte stå tomhänta när behoven uppstår.

Billaddning är stort och nu kommer även behovet av lastbilsladdning om 850 kW. Kafjärdens vindkraft kan komma upp i en kapacitet av 32MW när det är klart om 1-2 år. Logistikparken, Svista, Gunnarsskäl och bostadsområden, alla kräver el. Vad kan vi göra för att främja lokalproduktionen? Installationen av solceller ökar lavinartat. Idag är det 1400 anläggningar med en total effekt på 42 MW. Man talar om en flexibilitetsmarknad, man måste kunna gå ner i effekt i perioder, oftast endast några få timmar per år. Vi förbrukade 15% mindre i september jämfört med samma månad förra året. Vågkraft, vindkraft, effektivisering, solceller, vattenkraft och kärnkraft. Gemensamt måste vi se i kristallkulan för att försöka spå framtiden.

Text Maud Naess

Studiebesök Målarbergets vindkraftspark

Södermanlands Energiförening besök Målbergets vindkraftspark utanför Norberg den 10 maj.
FOTO: Lennart Sevdin

Södermanlands Energiförening gjorde ett studiebesök vid Målbergets vindkraftspark utanför Norberg den 10 maj. Anläggningen består av 27 vindkraftsverk med en effekt på vardera 4 MW. Turbinen sitter på 125 m höjd. Den trebladiga propellern är 70 m i diameter. Totala höjden är ca 200 meter. Vi var 23 medlemmar som fick en ingående presentation. Allt från när anläggningen börjades planera 2014, hur den konstruerades, byggdes, finansierades, drivs, vilken påverkan den har på miljön och vem som äger anläggningen. Vi fick informationen 25 meter från ett vindkraftverl´k i full drift och det var inget problem att höra vad guiden berättade. Ljudnivån från verket var ca 70 dB – som en normal dammsugare. Man räknar med att ett verks livslängd är 30 år. För framtida rivning fonderas 500 000 kr per verk. Efter besöket var nog de flesta av oss mer positiva till vindkraften för vår energiförsörjning.