Södermanlands Energiförening på utflykt!

Värmen från whiskytillverkningen värmer upp lokalerna

En grupp om 18 personer från Södermanlands Energiförening gjorde en utflykt till Mackmyra Whiskyby den 21–22/10. Avsikten var att utöka kunskaperna om utvecklingen på el-marknaden, få tillfälle att umgås och diskutera frågorna under lättsamma former. Starten blev hård för den utmärkte reseledaren Lauri Sankari men efter en viss försening var alla på plats.

En intressant genomgång av tillverkningen av single malt whisky blev det, en verksamhet som startades av några studenter på 90-talet. Idag gör man 500 000 – 600 000 flaskor om året. I det 35 m höga gravitationstornet tar man in kornet högst upp. Gravitationen tar hand om transporten. Imponerande är också att all värme som alstras i uppvärmningsprocessen används för att värma upp lokalerna. Korn, Kronjäst och vatten är beståndsdelarna och allt är svenska produkter. Efter 3 års lagring i ekfat har drycken fått färg, doft och smak. Elegant eller rökig är också egenskaper som testades senare under kvällen under ledning av en mycket kunnig värdshuschef Johan Palmborg.

Gunnar Åsberg inledde lördagen med att berätta för oss om sina egna erfarenheter av prostatacancer. Han hade under några år haft ett förhöjt PSA-värde som för 1 år sedan sköt i höjden och det blev dags för operation. Till all lycka bodde han i rätt region och väntan blev bara en månad, en period som annars kunde ha blivit mycket ångestfylld. Han understryker att är du man och 50 år så ska du absolut ta ett PSA-prov. Det är viktigt att få sjukdomen diagnosticerad så tidigt som möjligt. Gunnar beskrev sitt möte med vården och hur han kommit att omvärdera delar av sitt liv. Vad betyder lycka, sex, pengar, tid, ungdom, liv och hälsa när tillvaron är i gungning. Idag är Gunnar så frisk man kan vara.

Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget

Benny Larsson har jobbat hela sitt yrkesliv på olika nivåer inom energibranschen, just nu på ESEM. Han fick den svåra uppgiften att reda ut begreppen för en grupp där somliga var gediget kunniga och andra just börjat nosa på frågorna. Nu domineras debatten av diskussionen om solceller, batterier och effektproblem. ESEM är ett driftbolag som servar både Eskilstuna och Strängnäs kommun. Hur mycket det blåser är avgörande för priset och det är verkligen inte stabilt över tiden. Handeln delas in i 1. Spotmarknad 2. Terminsmarknad. Just nu tror marknaden att priset sjunker efter mars. Rätt eller fel? Sverige delas in i 4 områden och vi tillhöra 3:an. Sevab täcker östra Eskilstuna kommun och ansvarar för elnätet även i Kjula logistik

Hemsida: EEM.se Sevab.com

Tillståndsgivningen är en komplicerad fråga. Önskemål och behov föder mängder med frågor: när, hur mycket behöver du? Reservationsavtal (kölista) tar man betalt för idag. Problem finns med att bedöma vad som är spekulation och realistisk planering. Vi får inte stå tomhänta när behoven uppstår.

Billaddning är stort och nu kommer även behovet av lastbilsladdning om 850 kW. Kafjärdens vindkraft kan komma upp i en kapacitet av 32MW när det är klart om 1-2 år. Logistikparken, Svista, Gunnarsskäl och bostadsområden, alla kräver el. Vad kan vi göra för att främja lokalproduktionen? Installationen av solceller ökar lavinartat. Idag är det 1400 anläggningar med en total effekt på 42 MW. Man talar om en flexibilitetsmarknad, man måste kunna gå ner i effekt i perioder, oftast endast några få timmar per år. Vi förbrukade 15% mindre i september jämfört med samma månad förra året. Vågkraft, vindkraft, effektivisering, solceller, vattenkraft och kärnkraft. Gemensamt måste vi se i kristallkulan för att försöka spå framtiden.

Text Maud Naess

KALLELSE till 40:e årsmöte Södermanlands Energiförening 27 mars 2019 Kl 18.00

MISSA INTE: VOLVO/ SKANSKA ”Electric Site”.
Presentation av Joakim Unnebäck om VOLVO’s självkörande eldrivna dumprar!

Mindre koldioxidutsläpp, mindre buller och högre säkerhet. Detta är bara några av fördelarna som utvecklingsprojektet Electric site medför. Målet med projektet är att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt.

Mötet äger rum vid Brunnsta värdshus.
Bolindervägen, 631 85 Eskilstuna
Kartlänk:https://goo.gl/maps/v8LMQJ3GzZF2

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse 2018
 7. Ekonomisk redovisning 2018
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsår 2018
 10. Budget och styrelsens förslag till verksamhet för 201
 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande, 1 år
 13. Val av ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och revisorersättare
 15. Val av utskott
 16. Val av Valberedning, PR-grupp, ombud till SERO
 17. Propositioner
 18. Motioner till årsmöte
 19. Medlemsavgift för 2020
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning. Kaffe o smörgås serveras i samband med årsmötet

Kontaktperson:
Vice Ordförande: Rasmus Javalds, 070-216 62 37