Föreningens årsmöte blir den 15 mars

Fredagen den 15 mars går föreningens årsmöte av stapeln på EEC i Eskilstuna.

Mer information kommer med ibjudan