Så kan marknaden för restvärme ta fart

ENERGISYSTEM I takt med ökade bränslepriser och tuffare styrmedel växer intresset för restvärme i energibranschen. Men hur ska energiföretagen locka kunderna att bidra mer? Och vilka är de stora utmaningarna för att få igång nya värmeflöden?