Flexibilitetsmarknaden – tjäna pengar och balansera elnätet

Energimarknaden står inför stora förändringar och utmaningar. Den gröna omställningen och ökad elektrifiering ställer högre krav på att balansera elproduktion och elkonsumtionen. Flexibilitet är en av lösningarna för att lösa utmaningarna och bidra till en mer hållbar energimarknad.