Solenergi

Solen är upphovet till all förnybar energi. Genom solfångare och solceller kan vi ta till vara på en liten del av den flödande energin.

Föreningen arrangerar kurser om sol-el och solvärme och lär ut praktiskt hur man planerar och bygger sin egen solvärmeanläggning.

Inlägg om Solenergi (53)

Zero Sun™ – vårt framtidsprojekt är ingen solskenshistoria

Att bygga en modern villa som är självförsörjande på solenergi är en sak. Att göra det på en plats där solen lyser med sin frånvaro under stora delar av året, är en helt annan

Läs mer: Solenergi